Invatamant primar


ANUNȚ

Nr.395/27.03.2024

                     Prin prezenta vă informăm cu privire la numărul de locuri disponibile pentru înscrierea la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025

 1. Școala Gimnazială ,, Naum Râmniceanu,, Corbi , 1 clasă, 16 locuri
 2. Școala Primară Corbșori    , 1 clasă , 16 locuri

                        Conform Metodologiei de  înscriere a copiilor în învățământul primar, nr.4019/15.03.2024, prima etapă de completare a cererilor de înscriere la clasa pregătitoare  se  desfășoară în perioada 11.04.2024-14.05.2024, la Școala Gimnazială Naum Râmniceanu Corbi, de luni până vineri , în intervalul orar 8-16.

                        A doua etapă pentru completarea cererilor de înscriere se desfășoară în perioada 31 mai-7 iunie 2024.

                       Dosarul de înscriere clasa de pregătitoare 2024 , conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2024;
 2. Declarația -tip pe propria răspundere prevăzută în anexa 3 la metodologie , cu privier la veridicitatea informațiilor completate în cererea de înscriere online;
 3. Recomandarea de la grădiniță – pentru copii care împlinesc vârsta  de 6 ani în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2024, iar pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au venit din străinătate, rezultatul evaluării copilului de la CJRAE;
 4. Copie a actului de identitate  al părinților/părintelui;
 5. Copie a certificatului de naștere al copilului;
 6. Alte documente  în funcție de starea civilă a părinților;
 7. Avizul medicului de familie că elevul este ,, apt de școală.

           Director,                                                                                   

Prof. Stănciulescu Nicoleta Carmen                                                         

           Secretar,

Bucur Florina-Andreea

ANUNȚ

STIMAȚI PĂRINȚI

 1. Planul de școlarizare propus pentru clasa pregătitoare, an școlar 2023-2024, pentru Școala Gimnazială ,,Naum Râmniceanu” Corbi și structuri este:

Școala Gimnazială ,,Naum Râmniceanu” Corbi: 1 clasă (16 locuri);

-Școala Primară Corbșori:1 clasă (12 locuri).

2. CIRCUMSCRIPȚII ȘCOLARE – pentru înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024:

-Școala Gimnazială ,,Naum Râmniceanu” Corbi: 

             – satele Corbi și Jgheaburi;

-Școala Primară Corbșori: 

            – satele Corbșori, Poienărei, Stănești, Poduri și cătunul Pârâiești.   

3. Programul de completare a cererilor tip de înscriere și validarea acestora este zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi), 8,00-17,00 (vineri) în perioada     3-18 mai 2023, la sediul Șc. Gim. ,,Naum Râmniceanu” Corbi, str. Voicu Corvin, nr. 240.

                Director,

               Prof. Stănciulescu Nicoleta-Carmen

________________________________________________________________________________________________

ROMANIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI

SCOALA  GIMNAZIALA ,,NAUM RAMNICEANU’’  CORBI 

Com . Corbi , sat. Corbi , jud. Arges

           Str.Voicu Corvin , nr. 240

TEL / FAX :  0248580010

e-mail : scoala.corbi@yahoo.com

www.scoalacorbi.wordpress.com

Nr. 499/28.03.2022

ANUNȚ

STIMAȚI PĂRINȚI

 1.Planul de școlarizare propus pentru clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023, pentru Școala Gimnazială ,,Naum Râmniceanu” Corbi și structuri este:

-Școala Gimnazială ,,Naum Râmniceanu” Corbi: 1 clasă (15 locuri);

-Școala Gimnazială Stănești:                                   1 clasă (12 locuri).

  2.CIRCUMSCRIPȚII ȘCOLARE – pentru înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023:

-Școala Gimnazială ,,Naum Râmniceanu” Corbi: 

             – satele Corbi și Jgheaburi;

-Școala Gimnazială Stănești: 

            – satele Corbșori, Poienărei, Stănești, Poduri și cătunul Pârâiești.   

   3. Programul de completare a cererilor tip de înscriere și validarea acestora este zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi), 8,00-17,00 (vineri) în perioada 11 aprile-10 mai 2022, la sediul Șc. Gim. ,,Naum Râmniceanu” Corbi, str. Voicu Corvin, nr. 240.

                Director,

               Prof. Stănciulescu Nicoleta-Carmen

________________________________________________________________________________________________________

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017

 CLASA PREGĂTITOARE

1.      Funcționarea claselor învățământului primar în unitățile școlare din comuna noastră:

·         ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NAUM RÂMNICEANU” CORBI, str. Voicu Corvin, nr. 240:

                     –  clasa pregătitoare – 1 clasa;

   –         ȘCOALA GIMNAZIALĂ STĂNEȘTI (Structură), str. Radu cel Mare, nr. 92:

 –          clasa pregătitoare + I + a II-a  (în regim simultan);

 ·         ȘCOALA PRIMARĂ CORBȘORI (Structură), str. Negru Vodă, nr. 91:

 –          clasa pregătitoare + I + a II-a  (în regim simultan);

      Înscrierile în clasa pregătitoare și clasa I au loc în perioada mentionata in calendarul inscrierii in clasa pregatitoare, la secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Naum Râmniceanu” Corbi.

CLICK AICI PENTRU A VIZUALIZA CALENDARUL INSCRIERII IN CLASA PREGATITOARE

2.      Documente necesare efectuării înscrierii;

 –          copie act identitate părinți sau tutore legal (BI/CI);

 –          copia certificatului de naștere copil

 Observație! În situația în care copilul are mai mulți frați, se depune copia certificatului de naștere/CI pentru fiecare dintre aceștia.

 –          Adeverință pentru copil de la medicul de familie.

                 –     Documente care atestă dezvoltarea  psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare și clasei I (acolo unde este cazul).

 • Ziua porților deschise 

 4.     Informații gratuite ISJ Argeș: Telverde 0800016248.

5.          COMISIILE PENTRU EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR

 ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE  ÎN ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017

CLICK AICI PENTRU A VIZUALIZA COMISIILE PENTRU EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ

·         Persoanele care nu pot efectua evaluarea psihosomatică în programul afişat, pot face programare la altă oră, in limita locurilor, la preşedinţii de comisii (inclusiv sâmbăta).

    6.    Program de lucru al comisiei de înscriere:

                 LUNI-VINERI orele 8,00-18,00

                 SÂMBĂTĂ orele 8,00-13,00

        Perioada este cea mentionata in calendar.

 7.         Metodologia și calendarul se găsesc pe ISJ Argeș secțiunea înscrierea la învațământ primar și sunt afișate la fiecare școală de pe raza comunei.